Vertical exploration in commensal and non-commensal spiny mice

Published: 17-07-2019| Version 1 | DOI: 10.17632/6bkcrwkg6z.1
Contributors:
Iveta Štolhoferová,
Kristína Holubová,
Barbora Vobrubová,
Barbora Kaftanová,
Daniel Frynta

Description

Raw data for spiny mice behaviour in vertical test (sheet 1) and hole board test (sheet 2)

Files