Filter Results
4090 results
Plenary proceedings from the Danish Parliament 1960 to 2009
Data Types:
  • Other
Dataset of metadata extracted from 1:50.000-scale Soviet topographic maps covering Denmark from the period 1952-1988. Version 1.0 19-12-2018 Collected and organized by Stig Svenningsen and Mads Linnet Perner based on maps from the collection of the Royal Danish Library. You are welcome to use the data for research purposes if you provide the following reference: Svenningsen, Stig Roar; Levin & Perner; Mads Linnet (2019) ”Metadata - Soviet 50K topographic maps of Denmark 1952-1988”
Data Types:
  • Other
This dataset contains geographical delineation of 113 current and former (as of 2017) defence sites in Denmark including information about the land use development and time of military use on each site. The data is available as an ESRI shapefile in UTM ETRS89 32N projection with attribute values. This dataset is a result of a research project “Military land use history” funded by the Danish Ministry of Defence Estate Agency (MDEA). Please see this report for more information: Svenningsen, Stig Roar, Gregor Levin, og Mads Linnet Perner. 2018. “Militær arealanvendelse i et historisk perspektiv”. Rapport 978-87-7156-342–9. DCE - Nationalt Center for Milljø og Energi. http://dce2.au.dk/pub/SR280.pdf. You are welcome to use the data for research purposes if you provide the following reference: Svenningsen, Stig Roar; Levin, Gregor & Perner; Mads Linnet (2019) ”Military land use DK dataset”
Data Types:
  • Other
Ruben-samlingen indeholder Danmarks ældste lydoptagelser. Dette datasæt indeholder en zip-fil med alle 153 digitaliserede valser som wav-filer, samt en CSV-fil med metadata for alle valserne på dansk.
Data Types:
  • Other
I forbindelse med den udvidede forundersøgelse blev der konstateret fem lokaliteter med arkæologisk interesse (lok. A-E). Lok. A bestod af en delvist afdækket hustomt og kogestenstensgruber funddateret til formodentlig yngre jernalder. Lok. B bestod kun af kogestensgruber uden daterende materiale. Lok. C bestod af én kogestensgrube og en koncentration af mindre stolpehuller, som muligvis er del af en midtsule-konstruktion typologisk dateres til ældre jernalder. Lok. D bestod af min. fire hustomte med omkringliggende gruber. Husene kan formodentlig typologisk dateres til ældre jernalder. Lok. E bestod af en enkelt række tætstillede stolpehuller, hvis tilhørsforhold og funktion er ukendt.
Data Types:
  • Other
Data Types:
  • Other
Data Types:
  • Other
Data Types:
  • Other
Museum Midtjylland udførte fra d. 17. maj til d. 19. maj 2016, d. 7. til d. 13. november 2017 og d. 4. til d. 9. januar 2018 en udvidet arkæologisk forundersøgelse af et langt smalt tracé på ca. 4.500 m² beliggende langs Hovedvejen og Ljørringvej lige nord for Ljørring og syd for Aulum på matr.nr. 3f, 7000c, Ljørring by, Avlum. Dette arbejde blev udført forud for den kommende motorvej mellem Herning og Holstebro (HEM 5090 Etape V), men sagen hører administrativt og økonomisk under HEM 5396 Troelstrupvej, som dækker det store kompleks i området omkring Troelstrupvej. Der blev i alt udgravet 3.598 m², og udgravningerne blev afsluttet i den udvidede forundersøgelse. Her fremkom der syv urnegrave, to brandpletter, to urnebrandgruber og to ringgrøfter dateret til yngre bronzealder samt bebyggelsesspor i form af et tofaset hus og kogestensgruber, som formentligt ligeledes skal henføres til bronzealder. Arealet er færdiggravet og frigivet til bygherrer.
Data Types:
  • Other
Museum Midtjylland udførte i perioden mellem d. 15. februar og d. 4. april 2018 en arkæologisk udgravning af areal på 6.635 m² beliggende på matrikel 24a, Lind By, Rind. Området er placeret mellem Stensbjergvej og Koustrup Allé i den nordøstlige del af Lind by, som ligger 4 kilometer syd for Herning. Dette arbejde blev lavet forud for udstykning af rækkehuse. Der blev registeret fem konstruktioner i form af tre huse, dele af et gårdsanlæg og et hegnsforløb, som dateres til yngre bronzealder og førromersk jernalder. Desuden blev der registeret 37 gruber, 16 kogestensgruber, to brønde og et nedsat lerkar dateret til ældre førromersk jernalder. I forundersøgelsen er der yderligere registeret tre nedsatte lerkar, som deler den samme datering. I en af gruberne blev der fundet en mikroflækkeblok, som skal henføres til maglemosekultur, og som må være havnet i gruben sekundært. Det berørte areal skal ses i forlængelse af et større kompleks, HEM 3391 Koustrup, som er udgravet igennem flere etaper. Hele dette kompleks og del af det udgravede område hører under kulturarvsareal Sb nr. 189310-137. Området er færdigundersøgt og frigivet til bygherre.
Data Types:
  • Other