Filter Results
194 results
0:00 - Gotteslob 5:35 - Wahl des Schlachters und Beginn mir der Weihung und der Opferung der Tiere,0:00 - ხევისბერის სადიდებელი. 5:35 - ყოფილი სალუდედან ხანჯლის გამოტანა და იქ მყოფთაგან ერთ-ერთი იქ მყოფთაგანის დასტურად დაყენება. საკლავის სათითაოდ დადიდება და მლოცველების ოჯახების მიხედვით დამწყალობნება.,
Data Types:
  • Video
Interview über den Bau des Kalkofens.,ინტერვიუ საკირის გამართვაზე.,
Data Types:
  • Video
Der Interviewte #3847m1930 wird gefragt, ob er sich den Bau eines Kalkofens aus Wachs und Weihrauch vorstellen könnte. Die Antwort ist negativ.
Data Types:
  • Video
Die Frau wird von der Kamera in die Kirche begleitet und gefragt, was sie über die auf der Wand der Kirche eingekratzten Striche weiß. Nach ihrer Information, sollen diese Striche die Anzahl der in der Nähe liegenden Kirche von Hl. Quiricus geopferten Ziegeleien bezeichnen. Sie erklärt, dass dem Heiligtum von Quiricus durfte man nur Ziegeleine oder Kälber opfern. Der Barbara-Kirche aber Schafe. Im Hof der Barbara-Kirche soll es früher einen provisorischen Stall gegeben haben, in dem man in der Nacht die Opfertiere hielt. Sie würden am nächsten Morgen zu der Kirche geführt und dort geschlachtet. Jeder kratzte so viele Striche in die Kirchwand ein, wie viele Tiere er opferte. So wurde eine Linie von Strichen von anderen Opfernden weitergeführt. So soll jede einzelne Linie bzw. Blocks der Striche die Anzahl der an einem Fest zum Heiligtum geopferten Tiere bezeichnet haben. Auf die Frage ob sie die Anbringung der Striche an die Wand selbst gesehen hatte, stimmt sie zu. Dann wird die Frau auf eine andere Zeichen auf dem oberen Teil der Kirchwand aufmerksam gemacht und gefragt, ob das auch zu der Bezeichnung der Anzahl der Ziegeleinen gehören könnte, wozu sie nicht zustimmen konnte. Sie dachte, dass könnte vom Priester eingekratzt worden sein. 08:00 Die Frau wird gefragt, ob man solche Zeichen zum Zweck des Fluches anbrachte. Sie kannte die Tradition des Fluches und sagte, dass dieses Ritual sowohl in dieser als auch in der Quiricus-Kirche ab und zu erleben sei, ob man dabei einen Strich anbrachte, konnte sie aber weder verneinen noch bestätigen.,როგორც ინფორმატორი ამტკიცებს, ხაზები სოფ. ჴეს წმ. ბარბარეს ეკლესიაში აღნიშნავს წმ. კვირიკეს ეკლესიისთვის შეწირული ციკნებისა და ხბოების და წმ. ბარბარესთვის შეწირული ცხვრების რაოდენობას.,
Data Types:
  • Video
Rituelles Biertrinken,საყაენო,
Data Types:
  • Video
Der Mann wird wegen der an den Kirchwänden eingekratzten Zeichen gefragt und ihm werden entsprechende Bilder gezeigt. Der Kontaktperson erklärte ihm alles nochmal im Detail. Der Mann verband diese Zeichen mit dem Fluch und behauptete etwas Ähnliches gesehen zu haben. Wie er dies später präzisierte, habe er das nur als vollzogene Tat gesehen und nicht als laufende. Er behauptete ferner, dass die Konsequenzen des Fluches in dem im Fluch festgesetzten Zeitraum unbedingt zum Vorschein kommen wird. Auf die Nachfrage, was "als Zeichen bzw. Konsequenzen zum Vorschein zu kommen sein" bedeuten könnte, antwortete der Mann, dass dem Verfluchten bis zum Ablauf der im Fluch erwähnten Frist ein Zeichen gegeben wird, (falls er wirklich ein Unrecht begangen hat). Kontaktperson fragte nach, wenn eine Partei der Andere schwören lassen möchte und diese das ablehnte, stellte das vielleicht der ersten Partei das Recht zu dass sie die ablehnende Partei verfluchen dürfte. Der Informant antwortet nicht direkt auf die gestellte Frage, sondern wiederholte oben erwähnte These darüber, dass dem Verfluchten ein Zeichen gegeben wurde, also bei ihm etwas Schlechtes passieren wurde. Von dem Interviewer wird das so verstanden, dass es sich um das Zeichen als Kerbe oder Striche handelte und stellte die Frage, ob beim Geben eines solchen Zeichens ein Zeuge anwesend sein müsste. Der Mann scheint wegen der Frage verwirrt zu sein. Wegen des Verkehrslärms wird die Aufnahme unterbrochen.,ინფორმატორი ეკლესიის კედელზე გაკეთებულ ნაკაწრებს წყევლასთან აკავშირებს. მისი აზრით ამ გვარი წყევლის შედეგი აუცილებლად გამოჩნდება ნიშნის სახით. კითხვაზე თუ რას უნდა ნიშნავდეს მის მიერ გამოყენებული გამოთქმა "ნიშანი მიეცემა" პასუხობს, რომ დაწყევლილი დათქმული ვადის გასვლამდე იგრძნობს წყევლის შედეგს. გამყოლი ეკითხება შეიძლება თუ არა ასეთი რამ გაეკეთებინათ იმათ ვინც ეკლესიაში ერთმანეთის წინაშე ერთგულების ფიცს დებს. პასუხი უარყოფითია. ან უკეთ იგი პირდაპირ არ პასუხობს დასმულ კითხვას და დაბეჯითებით იმეორებს იმის შესახებ, რომ დაწყევლილს დათქმული ვადის გასვლამდე ნიშანი მიეცემა. ქუჩის ხმაური გამო გადაღება წყდება.,
Data Types:
  • Video
Wenn man gegenüber den Beschädigten etwas beweisen muss, dann muss man unter einem Stock, welcher mit einem Ende an die Tür angelehnt wird, durchkriechen. Der Informant behauptet, dass er selbst oft ein solches Verfahren gesehen bzw. erfahren hat.,დაფიცება ჯოხის ქვეშ გავლით.,
Data Types:
  • Video
Kontaktperson erzählt von die Vereinigung von zwei Klans. Diese Geschichte die er von anderer Person #3878m1932 gehört habe, wird bei der darauf hingewiesenen Person nicht bestätigt (s. im Video FF2012-V013 ).,ძლიერი გვარის მიერ სუსტის შეფარება. ამის შესახებ თავისი თანასოფლელისაგან გაუგონია ჩვენს გამყოლს. მითითებულმა პიროვნებამ მოგვიანებით არ დაადასტურა ამ მონათხრობის სინამდვილე (იხ. ვიდეო FF2012-V013 ).,
Data Types:
  • Video
Unstrukturiertes Gespräch über den Bau der Kirche und die Versöhnung zwischen den streitenden Stämmen. 04:50 Der Mann erklärt die Bedeutung der Strichen in der Kirche und definiert sie als Zeichen für den Fluch. Manche machen die Kerben auch an den Türbalken und den Altar. Von beiden Kirchen die in dem Dorf liegen, sind diese Striche nur in der alten Kirche angebracht worden. Das kommt immer dann vor, wenn jemand nicht im Stande ist, eine Wiedergutmachung an den Geschädigten zu leisten. Es kann auch sein, dass es in der Familie keine männliche Person gibt, der eine Wiedergutmachung auffordern kann. In diesem Fall bleibt es der Frau nichts anderes übrig als den Feind zu verfluchen. 10:20 Die Annahme, dass die Striche an der Kirchwand das Versprechen von zwei Gruppen bezeichnen könnte, wird vom Interviewten abgelehnt. 14:10 Es geht um den Schwur der Vertreter der Familie Kvantschiani, zur Geschlossenheit des Stammes, der in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts abgelegt wurde und in der Form eines Dokuments verfasst und von der extra durch das Fernsehen aufgerufene Stammesversammlung verabschiedet wurde. Der Informant ist fest überzeugt, dass die eingekratzte Striche ausschließlich nur den Fluch bedeuten können.,ქაოტური საუბარი ეკლესიის მშენებლობასა და გვარების შერიგებაზე. 04:50 ინფორმატორი ნაკაწრ ხაზებს ეკლესიის კედელზე აკავშირებას წყევლასთან. ინფრომატორი ამასთან აკავშირებს აგრეთვე კერების ჩარჩოზე და ფრაზე გაკეთებულ წდეებსაც. ამას აკეთებდნენ ჩვეულებრივ ისინი, ვისაც ძალა არ შესწევდა აღედგინა მისთვის მიყენებული ზარალი. 10:20 ინფორმატორი არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ ეს ხაზები შეიძლება ორ მხარეს შორის დადებულ შეთანხმებას ან ფიცს აღნშნავდეს. 14:10 Eსაუბარია კვანჭიანების მიერ გაფორმებულ ურთიერთთანადგომის შეთანხმებაზე.,
Data Types:
  • Video
Der Interviewte #3839m1935 erläutert die christliche Bedeutung der Streifen am svanischen Hut. Er legt nach: „Wenn wir den Hut den Muslimen schenken, dann entfernen sie diese Streifen“. Die Informantin wird gefragt, ob sie und ihre Familie als Hüter der Kirchenschlüssel informiert wurden, wenn man an der Kirchwand etwas einkratzte. Die Frau schließt solchen Vorgang völlig aus. Ihre Familie wurde bei solchen Fällen nicht informiert, weil man das heimlich tat. "Hätten wir das erfahren, hätten wir den Täter an der Stelle umgebracht“, so die Frau. 01:50 Von #3839m1935 wird erzählt, wie man in die Kirche ging um zu beweisen, dass man unschuldig war (ist unklar, wer für wen bzw. was schwört). Nach dem Schwur schlugt man drei Nägel in die Erde und verfluchte derjenigen, der dabei einen Meineid geleistet hatte. Die Anwesenden sagen, dass diese Kirche zu ihrem Stamm gehörte und hätten sie den anderen nie erlauben dürfen so einfach reinzugehen und die Wände abzukratzen. Das heißt, wenn etwas an der Wand angebracht wurde, musste das von dem eigenen Stamm gekommen sein. Es wird diskutiert ob der Nagel bei solchen Fällen verwendet wurde oder nicht. Ein dort anwesender Mann erklärt, dass der Nagel nur in solchem Fall in Einsatz kommen könnte, wenn man jemanden verfluchte nicht bei dem Schwur. 08:08 #3839m1935 wurde einmal von seinen Nachbarn informiert, dass in einer Nacht im Kirchhof mehrere Parteifunktionäre gekommen sei um dort den Eid abzulegen. Eine Person von den Anwesenden hätte unter dem Eid bestätigen müssen, dass er eine andere Person bei der Lokalverwaltung nicht denunziert habe. 10:20 #3860f1922 wird gefragt, wie man eigene Familie bzw. Familienangehörigen in der Kirche segnet bzw. segnen lässt. Die Frau beschreibt das Ritual. 12:20 Die Vermutung des Forschers, dass die Svanen vor dem Aufbruch zu ihrem saisonaler Arbeitstournee im Tal in die Kirche gegangen seien und dort ein Eid über das gegenseitige Vertrauen und Unterstützung abgelegt hätten, wird von Interviewten für unrealistisch gehalten. 15:15 #3839m1935 erzählt, er solle von einem alten Mann gehört haben, dass in ihrer Umgebung fünf Stämme ausgestorben seien. Es gibt auch Stämme, die sich erst später im Dorf niedergelassen haben. Die Anwesenden werden gefragt, welche Familien zu dieser Kirche zuzuordnen sind. Sie nennen ihre Familie, sie heißen Gigani, und die Familie ihren nächsten, diese heißen Gudshedshiani. Gudshedshiani sollen eines Tages einen weißen Stier mitgebracht und der Legende nach an das Kirchtor angebunden haben. Dies galt als Zeichen dafür, dass sie unter dem größeren und mächtigen Stamm von Gigani den Schutz und die brüderliche Unterstützung suchten. Von #3839m1935 wird präzisiert, dass Gudshedshiani dadurch keinen Anteil in der Kirche erworben haben, sondern nur die Genehmigung zur Niederlassung im Dorf. 20:29 Es geht um die Beschwörungsverfahren in der Kirche für die Fälle bei denen es jemandem vorgeworfen wird Diebstahl begangen zu haben. Beim solchen Fall muss der Verdächtigte in der Kirche mit drei anderen Zeugen einen Eid ablegen. Zwei von diesen Zeugen werden von dem Kläger ernannt, den dritten kann der Verdächtige nennen. Am wichtigste sei die Zustimmung der vom Kläger erwähnten Personen. 28:12 Der Forscher macht die Interviewten auf den Fall vom Stehlen eines Kessels und einer Ikone im Dorf Hadischi und ihm nachfolgenden Verfahren wie das in einem mittelalterlichen Rechtsdokument erfasst wird aufmerksam. Es handelt sich nämlich um die von beiden Gemeinden des DorfesHadischi beschlossene Vereinbarung. Laut dieser Vereinbarung sind sie sich damit einig, den Diebstahl gemeinsam zu ermitteln und das Urteil gemeinsam zu vollstrecken. Als Beweis ihrer Zustimmung stehen in zwei Blok geteilten Striche unterhalb des Textes. Der Forscher fragt weiter nach, ob es möglich wäre, dass bei der mündlichen Durchführung desselben Verfahrens in ihrem Dorf die Parteien ihre Zustimmung in der Form der Striche an der Kirchwand setzen würden. Die Interviewten haben zunächst keine klare Antwort gegeben, dann hat #3859m1952 auf die Kerben an dem in der Kirche aufbewahrten Stock und an der Kante der Kirchentür hingewiesen, und dadurch mit den Striche aus dem mittelalterlichen Dokument verglichen bzw. gleichgestellt .,საუბრი სვანურ ქუდზე და მასძე ზონარებით გამოყვანილ ჯვრის გამოსახულებაზე. კითხვაზე, შეეძლოტთ თუ არა სხვებს მათზე როგორც ეკლესიის მეკლიტულზე უკითხავად, გაეკეთებინათ წარწერები და ხაზები ტაძარში? ქალბატონი პასუხობს, რომ სხვები ამას მათ თვალწინ ვერ გააკეთებდნენ. #3839m1935 ყვება სამი ლურმნის მიწაში ჩარჭობის ტრადიციაზე. ამას აკეთებდნენ ისინი ვისაც ფიცს აიძულებდნენ. ლუსმნების ეკლესიის ეზოში ჩარჭობისას წარმოითქმებოდა წყევლა. კითხვაზე, ხომ არ ხდებოდა ისე, რომ მიწაში ჩარწობამდე, ლურსმნით კედელზე ნაკაწრებს აკეთებდნენ, დისკუსიის ყველა მონაწილის პასუხი უარყოფითია. არგუმენტი ამ შემთხვევაშიც იგივია - სხვას, მათ დაუკითხავად, ეკლესიში არაფრის გაკეთება შეეძლო, რადგან მათ ამის შესახებ არაფერი იციაn [ე.ი. ეს ნიშნები მათვის დღემდე ცნობილ არცერთ ტრადიციასთან არ მოდის შეხებაში - ე.დ.] . 08:08 #3839m1935 პარტიულ ფუნქციონერთა მოსვლა მათ ეკლესიაში და დაფიცება. 10:20 #3860f1922 როგორ ხდება ეკლესიაში დალოცვა. 12:20 ვარაუდი ხომ არ იცოდნენ სვანებმა ბარში სეზონურ სამუშაოზე წასვლამდე ეკლესიაში მისვლა და ერთგულებისა და თანადგომის ფიცის დადება, ერთხმად უარყოფილია. 15:15 #3839m1935 ძველებისგან გაუგონია, რომ ამ სოფელში ხუთი ძირძველია გვარია გადაშენებული. არსებობს გვარები, რომლებიც გვიან დასახლდნენ ამ სოფელში. გადმოცემა გუჯეჯიანების გიგანებთან თეთრი ხარით მისვლისა და თანადგომის თხოვნის შესახებ. #3839m1935 აზუსტებს, რომ ამ გაერთიანების შემდეგაც გუჯეჯიანებს ეკლესიაში წილი არ უდევთ. 20:29 დისკუსიას განაგრძობს ეკლესიაში ფიცის დადების თემა. ღოროგ ხდება მოწმეების შერჩევა, რომლებმაც ფცი უნდა აიღონ. 28:12 მკვლევარი დისკუსიის ონაწილეებს აცნობს ადიშის დაწერილს, რომელშიც საუბარია სოფლის ორი მხარის მიერ ერთმანეთთისთვის მიცემულ პირობაზე, რომ ქურდის აღმოჩენის შემთხვევაში ერთნაირად მიიღონ მონაწილეობა განაჩენის აღსრულებაში. აღნიშნულ მაგალითზე დაყრდნობით ისმის კითხვა, ხომ არ იყქნებოდა მოსალოდნელი, რომ მსგავს შემთხვევაში მხარეებს ფიცისადმი მათი ერთგულების ნიშნათ ხაზები კედელზე ჩამოესვათ ორ რიგად. #3859m1952 გვიჩვენებს დასმული კითხის საპასუხოდ მედიატორის ჯოხებს, რომლებიც ეკლესიაში ინახება და ჭდეებს ამ ჯოხებზე ადარებს ე.წ. ხელმოწერებს მსგავს დაწერილებზე.,
Data Types:
  • Video
6