Supplementary materials for Solid and hematological malignancies in patients with bullous pemphigoid: a national cohort study

Published: 3 October 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/22r2p94ckf.1
Contributors:
,
,
,

Description

Supplementary materials: materials and methods and supplementary table

Files

Institutions

Oulun Yliopisto Laaketieteellisen tiedekunta, Oulun yliopistollinen sairaala Ihotautien poliklinikka

Categories

Dermatology, Epidemiology, Autoimmunity, Pemphigoid

Licence