Вивчення іноземних мов

Published: 25 November 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/2d7947vsjz.1
Contributor:
Наталя Токарева

Description

Викладання іноземних мов у інформаційному світі потребує переосмислення. Один із варіантів сучасної технології - системно-функціональний підхід до навчання іноземним мовам із використанням ІКТ та проективно-рекурсивної технології роботи із метакогнітивними схемами. Система пройшла успішну апробацію і була впроваджена у практику викладання в Освітньому Центрі "Інтерклас" (м.Кривий Ріг, Україна) протягом 2007 - 2022 років. Згідно з отриманими даними в учнів розвиваються комунікативні компетентності, зростає впевненість у власних діях.

Files

Categories

Psycholinguistics

Licence