Supplementary Methods for Juvenile Idiopathic Arthritis in Children and Adolescents with Atopic Dermatitis: a Finnish Nationwide Registry Study

Published: 19 December 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/2drjzz8vpg.1
Contributors:
,
, Paula Keskitalo, Jari Jokelainen

Description

Supplementary Methods

Files

Institutions

Oulun Yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Ihotautien poliklinikka

Categories

Dermatology, Epidemiology, Atopic Dermatitis

Licence