Why do Polish patients use vitamin drip services Results of a preliminary cross‑sectional survey

Published: 3 December 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/2ftf7yy432.1
Contributors:
Mikołaj Kamiński, Matylda Kręgielska-Narożna, Monika Soczewka, Paweł Bogdański

Description

https://www.mp.pl/paim/issue/article/15602 DOI: 10.20452/pamw.15602

Files

Institutions

Uniwersytet Medyczny imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Categories

Public Health, Dietetics, Dietary Supplement

Licence