Supplementary materials - Results of the studies of Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, and Pb concentrations in samples

Published: 6 December 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/3ksnrt75y5.1
Contributors:
Andrzej Kłos, Sławomir Wierzba, Paweł Świsłowski, Agnieszka Cygan, Łukasz Gruss, Mirosław Wiatkowski, Krzysztof Pulikowski, Zbigniew Ziembik, Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, Małgorzata Rajfur, Dominik Jerz, Magdalena Piechaczek-Wereszczyńska, Czesława Rosik-Dulewska, Piotr Pawel Wieczorek

Description

Results of the studies of Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, and Pb concentrations in samples of the mosses Pleurozium schreberi, the lichens Hypogymnia physodes, and the algae Palmaria palmata after a 2-hour exposure in the Turawa Reservoir waters

Files

Institutions

Uniwersytet Opolski

Categories

Environmental Engineering

Funding

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Programme BIOSTRATEG (ZBIORTUR, project 3/343733/15/NCBR/2018).

Licence