Base de Datos - Experimentación en Termoalteración - Lithic technology 2021

Published: 3 September 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/4g2s4s9chc.1
Contributor:
Ariel David Frank

Description

Base de datos experimental. Estudio de termoalteración de artefactos líticos arrojados a un fogón.

Files

Categories

Social Sciences

Licence