Realizacja prac B+R celem wprowadzenia na rynek inteligentnej szafy zarządzającej przechowywanymi urządzeniami mobilnymi

Published: 20 December 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/5235zpgpzv.1
Contributor:
Aleksander Bąk

Description

Wyniki projektu badawczego pn. "Realizacja prac B+R celem wprowadzenia na rynek inteligentnej szafy zarządzającej przechowywanymi urządzeniami mobilnymi."

Files

Categories

Engineering, Electronics, Informatics

Licence