Розвиток психологічної саморегуляції підлітків як компоненту емоційного інтелекту під час соціально-емоціонального навчання іноземної мови

Published: 25 July 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/59yxg7d8c7.1
Contributors:
,
,
,

Description

Набір даних представляє дослідження-розвідку психологічної саморегуляції підлітків в умовах соціально-емоційного навчання іноземної мови, яке проводилось на базі ліцею ННІ Житомирського державного університету імені Івана Франка. На першому етапі дослідження були поставлені цілі визначити рівень психологічного стану підлітків, що впливає на їх емоційну поведінку. З цією метою вважалося за необхідне адаптувати психодіагностичну методику, яка відома як опитувальник Плутчека «Індекс життєвих цілей» (Plutchіk 1989). Адаптація полягала у тому, що не всі твердження відповідали кризовій військовій ситуації, в якій живуть українські підлітки, тому автори не лише зменшили їх кількість, але і зробили їх твердженнями відкритого типу, щоб надати підліткам можливість самостійно визначити свої почуття та емоції, для більш повної картини ступеня вираженості їх емоційного стану. З восьми видів захисних механізмів в опитувальнику найпоширенішими в дослідженні виявились п’ять, представлених в табл. 1. Підсумовуючи результати даного дослідження, емоційний стан підлітків характеризується як напружений, визначаємо неготовність підлітків до психологічного саморегулювання, бо відсоток неусвідомлених відповідей свідчить про відсутність в них важливих вмінь емоційного інтелекту – усвідомлення власних емоцій (self-awareness) та здатність керувати ними (self-management). Наступний етап дослідження був спрямований на визначення підлітками власних труднощів, що заважають їх розвитку психологічної саморегуляції. Для цього була використана методика «Копінг-тест» Лазаруса (Лазарус, 1989), який був також адаптований, із заміною деяких з 50 тверджень на ті, які стосуються поведінки підлітків у важких життєвих ситуаціях під час воєнних дій. Після підрахунку балів за ключом, підрахувавши бали по субшкалі (ніколи-0 б, рідко-1б, іноді-2б, часто-3б) та зробивши математичну обробку результатів за формулою : х=сума балів (мах 100), ми виявили, які труднощі по кожному з восьми копінгів заважають підліткам саморегулювати власну емоційну поведінку. Результати дослідження представлені в Таблиці 2. Аналізуючи дослідження копінг-тесту, встановлено, що копінг «пошук соціальної підтримки» (інформаційної, мовної, емоційної) складає 92 %, що свідчить про розгубленість підлітків, невміння отримати необхідну соціальну підтримку у інших або незнання, з яких джерел можна отримати відсутню інформацію, як поповнити мовні знання та вміння, що допоможуть надати емоційну допомогу. Копінг «самоконтроль» складає 80%, що означає брак зусиль підлітків з регулювання своїх почуттів і дій. Копінг «планування, розв’язування проблем» складає 77%, що пояснюється відсутністю в підлітків аналітичного підходу до проблем, але можливістю їх вирішення групою або командою. Копінг «прийняття відповідальності» – 64% свідчить про те, що підлітки не бачать своєї ролі у визначенні проблеми. Проаналізовані рівні напруженості свідчать про труднощі розвитку психологічної саморегуляції підлітків.

Files

Institutions

Zhitomirs'kij derzhavnij universitet imeni Ivana Franka

Categories

Psycholinguistics, Methodology in Education, Adolescent Psychology

Licence