THE INFLUENCE OF MUTILINGUALITY ON THE EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE OF A PERSON

Published: 22 August 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/5wz8jnctfk.1
Contributor:
Zhanna Novikova

Description

Дослідження спрямоване на встановлення впливу багатомовності на емоційно-вольову сфери людини. Представлені результати емпіричного дослідження. Відповіді респондентів на анкету Дослідження комунікативної поведінки білінгвів. Надані результати тестування: тест «Схильність до стресу» і методика «Здатність до самоуправління (за Н.М. Пейсаховою).

Files

Categories

Psychology

Licence