Presentation+2 posters_Brenna

Published: 15 July 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/6d47wrt43f.1
Contributor:
Sandra Paszkiewicz

Description

Prezentacja oraz postery zaprezentowane na XXIV SYMPOZJUM NAUKOWYM „KOMPOZYTY – Teoria i praktyka”, które odbyło się w dniach 1-3 czerwca 2022 r. w Brennie.

Files

Institutions

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Categories

Materials Science Engineering

Licence