Тенденції виявлення штучного білінгвізму у мовній свідомості особистості

Published: 20 February 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/7bgswcgm28.1
Contributor:
Наталя Токарева

Description

Беручи до уваги, що контекстуальність організації структурних вимірів мовленнєвого висловлювання формується (у єдності системи «мова – мовлення – мовленнєва діяльність») і закріплюється в процесі форматування мовної свідомості особистості, нами було зроблено гіпотетичне припущення про існування відмінностей у виявленні маркерів розвитку мовної свідомості людини із урахуванням досвіду штучного білінгвізму. У форматі дослідницького проекту моніторингу підлягали маркери виявлення мовної свідомості респондентів: знання мови, культура та вправність мовлення (на рівні достатньому для формулювання та висловлювання думок у процесі міжособистісної комунікації іноземною мовою), прояви мовної соціалізації (опанування норм аудіювання, сприймання та говоріння іноземною мовою (L2) на рівні достатньому для спілкування та узгодження смислових кодів суб’єктів комунікації)

Files

Categories

Psychology, Psycholinguistics

Licence