Effect of lipotoxicity on mitochondrial function and epigenetic programming during bovine in vitro embryo production

Published: 14 May 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/8nspk97h5t.1
Contributor:
Ben Meulders

Description

Manuscript under review

Files

Institutions

Universiteit Antwerpen, Universiteit Antwerpen Faculteit Farmaceutische Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Categories

Oocyte, In Vitro Fertilization, In Vitro Maturation, Mitochondrion, Embryo, Epigenetics

Funding

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

11F5821N

Licence