Kinderproefschrift: Een stap voorbij. Waarom is lopen voor sommige kinderen moeilijk?

Published: 14 February 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/8zcct9vtg2.1
Contributor:

Description

Kindersamenvatting van het academische proefschrift "One step beyond. Advancing gait analysis to guide interventions in children with cerebral palsy" (ISBN: 978-94-93270-90-9)

Files

Institutions

VU Medisch Centrum

Categories

Pediatrics, Cerebral Palsy, Children with Disabilities, Biomechanics of Gait, Walking Ability

Licence