Data for: 4D visualization of ground surface from an excavator by a solid-state 2D profilometer

Published: 10-02-2020| Version 1 | DOI: 10.17632/94ppkj6yxz.1
Contributors:
Ilpo Niskanen,
Rauno Heikkila,
Juha Kostamovaara,
Matti Immonen,
Mikko Hiltunen,
Yrjö Louhisalmi,
Tomi Makkonen,
Pekka Tyni,
Tanja Kolli,
Pekka Keränen,
Lauri Hallman

Description

Data (trench) include XYZ- coordinate (column 1-3) and intensity information (column 4)