Data for: 3284334

Published: 14 November 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/9ddk2xs293.1
Contributor:
adrian jekiel

Description

Zadanie 1,2,3 z wyceny przedsiębiorstwa w pliku zadanie.xlsx jest zadanie pierwsze - wysłane dnia 11.10.2018. - ocenione na 100% w pliku zadanie2.xlsx jest zadanie drugie- wysłane dnia 26.10.2018. - ocenione na 100% w pliku zadanie3.xlsx jest zadanie trzecie- wysłane dnia 02.11.2018. - ocenione na 100%

Files

Categories

Economy

Licence