Філогенія білків-експортерів глікопептидних і деяких споріднених антибіотиків

Published: 29 April 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/9jvx4fv2f6.1
Contributors:
Oleksandr Yushchuk,
,

Description

Файли електронних додатків до рукопису Ющук О.С., Жукровська К.А., Федоренко В.О.: "Філогенія білків-експортерів глікопептидних і деяких споріднених антибіотиків", що подається до журналу "Вісник Львівського університету. Серія біологічна". Зміст: Електронний додаток 1. Перелік кластерів біосинтетичних генів (КБГ), що утворюють бази даних КБГ глікопептидів та споріднених антибіотиків, а також КБГ антибіотиків актиноміцетного походження MIBIG, які були проаналізовані у роботі на предмет генів білків-транспортерів. Електронний додаток 2. Інформація про білки-транспортери, що були знайдені під час скринінгу бази даних КБГ глікопептидів та споріднених антибіотиків. Електронний додаток 3. Інформація про білки-транспортери, що були знайдені під час скринінгу бази даних КБГ антибіотиків актиноміцетного походження MIBIG.

Files

Institutions

Lvivskij Natsionalnyj Universitet imeni Ivana Franka

Categories

Computational Biology

Licence