Data for: Multiple In vitro Biological Effects of Phenolic Compounds from Morus alba Root Bark

Published: 7 November 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/9n8zjh53wy.1
Contributors:
Karel Smejkal,
Alois Cizek,
Marie Pokorná,
Emil Švajdlenka,
Alice Sychrová,
Kateřina Berchová-Bímová,
Václav Suchý,
Hristo Vasilev,
Jan Gajdziok,
Alexandra Helclová,
Jan Hošek,
Gabriela Kuzminová,
Sherif T.S. Hassan,
Hana Michnová,
Pavel Suchý,
Petra Svobodová

Description

Supporting data for identification of isolated compounds.

Files