Data for: 3293652

Published: 30 November 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/b5ztv8m6cr.1
Contributor:
Magdalena Centkiewicz

Description

Ekonomiczne konsewencje decyzji przedsiębiorstwa Bakoma na podstawie analizy ekonomicznej z użyciem danych mikroekonomicznych i makroekonomicznych/ Economic convergence of Bakoma's decisions based on economic analysis using microeconomic and macroeconomic data

Files

Categories

Finance

Licence