Przegląd surowych danych z prac rozwojowych nad stworzeniem ognioodpornego kleju do drewna i materiałów drewnopochodnych z wykorzystaniem wermikulitu ekspandującego

Published: 28 May 2024| Version 1 | DOI: 10.17632/cbvh9y29js.1
Contributor:
Piotr Czekaj

Description

Zbiór zawiera dane pochodzące z prac rozwojowych projektem mającym na celu opracowanie receptury i technologii produkcji kleju do drewna i materiałów drewnopochodnych tworzącego spoinę o właściwościach znacznie utrudniających rozprzestrzenianie się pożaru, który nie zawiera w swoim składzie żadnych niebezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego składników, ani w trakcie użytkowania, ani w trakcie zagrożenia pożarowego. Prace rozwojowe były kontynuacją badań przemysłowych w ramach przedsięwzięcia, którego celem było opracowanie receptury i technologii produkcji mieszanki klejowej do materiałów drewnianych oraz drewnopochodnych, tworzącej spoinę o właściwościach znacznie utrudniających rozprzestrzenianie się pożaru, która nie zawiera w swoim składzie żadnych niebezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego składników, ani w trakcie użytkowania, ani w trakcie zagrożenia pożarowego. W celu uzyskania jednorodnego i powtarzalnego wyrobu, stworzono schemat procesu produkcyjnego. Następnie wyprodukowano partię produktu przeznaczoną do badań ogniowych w certyfikowanym laboratorium zewnętrznym. Zbiór danych zawiera surowe wyniki prób otrzymywania omawianego kleju w skali ½ technicznej i produkcyjnej, badania parametrów wytrzymałościowych, użytkowych i ogniowych przeprowadzonych w certyfikowanym laboratorium zewnętrznym.

Files

Categories

Engineering, Chemistry

Funding

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – ROR: https://ror.org/05pwfyy15 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR.01.01.01 – POIR.01.01.01-00-0261/15

Licence