همایش مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی-موسسه قانون یار(سردبیر: دکتر بهنام اسدی) سال1397

Published: 22 July 2021| Version 7 | DOI: 10.17632/csdw4b678n.7
Contributors:
موسسه قانون یار -مرجع پذیرش و چاپ مقالات علمی, آقای دکتر بهنام اسدی موسسه قانون یار

Description

اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی با مدیر مسئولی آقای دکتر بهنام اسدی در تاریخ 24 اسفند 1397 با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و تحت نظر موسسه قانون یار به شماره مجوز 78864 و شماره استاندارد بین المللی 3701-2538 در استان کرمانشاه با پذیرش 152 مقاله علمی در زمینه های و رشته های حقوق، فقه، مبانی اسلامی، علوم اجتماعی، ادبیات فارسی، علوم تربیتی و آموزشی و .... برگزار گردید. مقالات این همایش در تمامی پایگاه های علمی معتبر نمایه می گردد. • مرجع برگزار کننده : موسسه قانون یار- دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه • رییس و دبیر علمی کنفرانس: دکتر بهنام اسدی • عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی: شهلا رضایی-علی اشرف باقری فرد- محسن فاضلی-ناهید فرامرزی-امیر اسدی-زهرا اسدی • عضو کمیته علمی – هیات داوران: دکتر سعید خردمندی، دکتر بابک وثوقی فرد، دکتر پریسا گنجی، دکتر فرانک موسوی، دکتر میرحیدر میرنقی زاده، دکتر امین امیریان فارسانی، دکتر مختار فتاحی، • دبیر اجرایی: شهلا رضایی • مدیر اجرایی: حمزه ملکی • مسئول کمیته: دکتر امین امیریان فارسانی • مسئول دبیرخانه کنفرانس: محسن فاضلی • حوزه تحت پوشش: حوزه های تحت پوشش همایش و محورهای پذیرش مقالات پژوهشگران عبارتند از: (تمامی گرایش های رشته فقه، حقوق و علوم سیاسی) (حوزه های فقهی قضاوت و مطالعات قضایی) (علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی) (آموزش و پرورش و علوم رفتاری و جامعه شناسی) (حسابداری و تمامی رشته های مرتبط با گروه علوم انسانی ) • آدرس دبیرخانه مرکزی همایش: تهران، میدان انقلاب، خیابان منیری جاوید، بین خیابان لبافی نژاد و خیابان جمهوری، کوچه مینا، پلاک 29 طبقه سوم، دفتر مرکزی قانون یار، کدپستی: 1314973753

Files

Steps to reproduce

مشخصات کامل عنوان همایش: همایش مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی • نام کامل و دقیق فارسی همایش: همایش مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی • نام انگليسي همایش: Scientific Research Conference of Humanities • تاریخ برگزاری همایش: 24/12/1397 • مرجع برگزار کننده : موسسه قانون یار- دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه • رییس و دبیر علمی کنفرانس: دکتر بهنام اسدی • عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی: شهلا رضایی-علی اشرف باقری فرد- محسن فاضلی-ناهید فرامرزی-امیر اسدی-زهرا اسدی • عضو کمیته علمی – هیات داوران: دکتر سعید خردمندی، دکتر بابک وثوقی فرد، دکتر پریسا گنجی، دکتر فرانک موسوی، دکتر میرحیدر میرنقی زاده، دکتر امین امیریان فارسانی، دکتر مختار فتاحی، • دبیر اجرایی: شهلا رضایی • مدیر اجرایی: حمزه ملکی • مسئول کمیته: دکتر امین امیریان فارسانی • مسئول دبیرخانه کنفرانس: محسن فاضلی • حوزه تحت پوشش: حوزه های تحت پوشش همایش و محورهای پذیرش مقالات پژوهشگران عبارتند از: (تمامی گرایش های رشته فقه، حقوق و علوم سیاسی) (حوزه های فقهی قضاوت و مطالعات قضایی) (علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی) (آموزش و پرورش و علوم رفتاری و جامعه شناسی) (حسابداری و تمامی رشته های مرتبط با گروه علوم انسانی ) • آدرس دبیرخانه مرکزی همایش: تهران، میدان انقلاب، خیابان منیری جاوید، بین خیابان لبافی نژاد و خیابان جمهوری، کوچه مینا، پلاک 29 طبقه سوم، دفتر مرکزی قانون یار، کدپستی: 1314973753 • دبیرخانه مرکزی همایش: 02166979519-02166979526 • واحد صدور مدرک و گواهی نامه: 02144441764-02144441784 • ایمیل فصلنامه جهت ارسال مقالات پژوهشگران و امور اداری همایش: Phdsara@yahoo.com درباره همایش: اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی با مدیر مسئولی آقای دکتر بهنام اسدی در تاریخ 24 اسفند 1397 با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و تحت نظر موسسه قانون یار به شماره مجوز 78864 و شماره استاندارد بین المللی 3701-2538 در استان کرمانشاه با پذیرش 152 مقاله علمی در زمینه های و رشته های حقوق، فقه، مبانی اسلامی، علوم اجتماعی، ادبیات فارسی، علوم تربیتی و آموزشی و .... برگزار گردید. مقالات این همایش در تمامی پایگاه های علمی معتبر نمایه می گردد.

Institutions

Law Commission, Law Society of New Brunswick Libraries - Saint John Law Society Library, Lawra Hospital

Categories

Law, Air Law, Lawrencium, Antitrust Law, Administrative Law, Lawyer

Licence