Dataset: Vývoj cen akcií v době pandemie COVID-19: Komparace sektorových a firemních charakteristik na akciových trzích

Published: 27 March 2024| Version 1 | DOI: 10.17632/d358z5ytbw.1
Contributor:
Oskar Žižka

Description

Dataset zahrnuje akciové společnosti z evropského a amerického trhu, se zaměřením na sektory zdravotnictví, technologií a cestovního ruchu. Součástí jsou týdenní cenové pohyby šesti amerických a evropskch akciových indexů od 22. 10. 2018 do 23. 10. 2023. Dále jsou pro každou společnost shromážděny informace o ceně akcií, míře zadlužení, produktivitě, průměrném počtu zaměstnanců, podílu oběžného majetku na celkovém majetku a další relevantní finanční ukazatele.

Files

Institutions

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne Fakulta socialne ekonomicka

Categories

Time Series Analysis, Europe, United States of America, Stock Price, Multiple Regression, COVID-19, Cluster Analysis

Licence