Intelligence Info

Published: 14 February 2024| Version 4 | DOI: 10.17632/dy66xbtv23.4
Contributor:
Nicolae Sfetcu

Description

Intelligence Info este o publicație trimestrială condusă de cadre academice care se concentrează pe domeniul intelligence și pe domenii conexe de studiu și practică. Revista intenționează să ajute la înțelegerea naturii globale a provocărilor de securitate. Intelligence Info aspiră să promoveze un dialog între diverse perspective și experiențe, bazat pe cercetări originale asupra practicii și studiului intelligence la nivel național, european și global. Intelligence Info permite cercetătorilor și practicienilor, atât din sectorul public cât și din cel privat, să-și împărtășească cunoștințele, ideile și abordarea cu privire la studiile de intelligence. Printr-o selecție riguroaă a articolelor, Intelligence Info aderă la misiunea sa axată pe oferirea de șanse egale cadrelor universitare și practicienilor de intelligence să discute și să provoace idei consacrate și emergente, să abordeze lacunele existente în cunoaștere prin promovarea noilor cunoștințe, și să modeleze evoluția cunoașterii în intelligence dincolo de comunitățile tradiționale de cercetare. Intelligence Info este o publicație trimestrială de informare, studii și comunicări, cu scopul de a contribui fundamental la înțelegerea conceptului de intelligence și a aplicațiilor practice ale acestui concept. Revista se constituie într-o sursă de lucrări semnificative în domenii de cercetare care includ intelligence, geopolitica, securitate, business intelligence precum și alte subiecte de interes, oferind un mediu proprice pentru publicarea cercetărilor științifice și a realizărilor tehnologice realizate de comunitatea internațională. Revista Intelligence Info include lucrări prin care inteționează să contribuie la înțelegerea naturii și funcției intelligence. Abordările variate ale problemei vor fi binevenite. Articolele teoretice și de revizuire vor fi luate în considerare, dar se va acorda preferință cercetării originale. Accentul revistei este pe progresele cercetării privind metodologiile noi și inovatoare ale intelligence și aplicațiile acestora în rezolvarea problemelor specifice la nivel guvernamental, în intelligence, politică, geopolitică, securitate și în business intelligence. Revista va funcționa ca un catalizator în diseminarea cercetării originale și inovatoare și a realizărilor comunității intelligence. Intenția revistei este să servească drept o resursă importantă pentru cercetătorii care doresc să studieze evoluțiile și evenimentele anterioare și evaluarea analitică a viitoarelor evenimente din domeniul securității naționale.

Files

Categories

History, Security, Geopolitics, Business Intelligence, Ambient Intelligence, Human Intelligence, Forensic Intelligence

Licence