ExpertAR - the Augmented Reality in logistic and production

Published: 30 November 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/fh2gr3cxyw.1
Contributor:
Piotr Skindzier

Description

Celem badania było sprawdzenie, czy technologia rozszerzonej rzeczywistości może być użyteczna do pracy w magazynie oraz zidentyfikowanie trudności wynikających z korzystania z tej technologii w tym kontekście. Ponadto testowano użyteczność oprogramowania dedykowanego na okulary do rozszerzonej rzeczywistości, opracowanego w ramach realizacji projektu ExpertAR. Testy zostały przeprowadzone w środowisku analogicznym do tego, w jakim gotowy produkt będzie wykorzystywany przez użytkowników/czki - tj. w środowisku magazynowym. Na cele badania przeznaczona została jedna aleja w funkcjonującym magazynie – Centrum Logistyczne 7R Logistic Kraków Kokotów. Aleja została specjalnie przygotowana do prowadzenia badań: oznaczona kodami Lokalizacji i Jednostek Logistycznych kompatybilnymi z systemem BoxAR. Dla zwiększenia trafności ekologicznej badania (tj. możliwie najbliższego zrekonstruowania warunków panujących w docelowym kontekście pracy z systemem BoxAR) aleja, w której przeprowadzono badania nie była wyłączona z pracy magazynowej aktualnie realizowanej w 7R Logistic. Prezentowane dane stanowią zapis nagrań dźwiękowych badań prowadzonych w dniach 02/07/2018 - 06/07/2018 - plik "recordings.zip"; zapis zrealizowanych w ich trackie procesów magazynowych - plik "realizacje - nagłówki dokumentów.xls"; surowe dane pochodzące z wywiadu przeprowadzonego z osobami badanymi - plik " 20180707_ExpertAR_IVetap__wynki_ilosc.xlsx". Badania realizowane były w ramach projektu "ExpertAR – rozszerzona rzeczywistość w logistyce i produkcj." przez firmę Dataconsult S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Zgodnie z wymogami RODO dane zostały zanonimizowane, w celu uniemożliwienia identyfikacji osób badanych.

Files

Categories

Augmented Reality, Logistics

Licence