فصلنامه مطالعات نوین بانکی -پذیرش مقالات در زمینه علوم اقتصادی و علوم بانکی-سردبیر: دکتر بهنام اسدی

Published: 14 July 2021| Version 8 | DOI: 10.17632/fh2mg5nmkp.8
Contributors:
موسسه قانون یار -مرجع پذیرش و چاپ مقالات علمی, دکتر بهنام اسدی

Description

مجله مطالعات نوین بانکی در قالب فصلنامه در زمینه پذیرش و چاپ مقالات رشته علوم بانکی و بانکداری اسلامی فعالیت خود را از سال 1397 در گستره فراملی و سراسری شروع کرده است این فصلنامه با رویکردی پژوهشی و تحقیقاتی با انتشار مطالب علمی با سردبیری دکتر بهنام اسدی به جرگه فصلنامه های علمی کشور پیوست است و آنچه که در تولید این نشریه مد نظر می باشد انتخاب موضوعات مختلف در رشته بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد. این فصلنامه تلاش می کند بر خلاف بیشتر نشریات تخصصی دیگر ، به حوزه تخصصی خود به صورتی خاص و با نگاهی که مورد استفاده مردم است توجه کند . وجه تخصصی نشریه در راستای پذیرش مقالات مرتبط با علوم بانکی و بانکداری اسلامی و علوم اقتصادی می باشد که پژوهشگران و محققین می توانند جهت ارسال مقالات خود و چاپ در مجله، فایل word مقاله را به همراه شماره تماس به آدرس ایمیل فصلنامه به آدرسBanki1397@yahoo.com ارسال نمایند. اعضای هیات تحریریه فصلنامه: دکتر بهنام اسدی(دبیر علمی فصلنامه و استاد دانشگاه) دکتر سعید خردمندی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) دکتر علی عباس حیاتی(عضو هیات علمی دانشگاه رازی) دکتر بابک وثوقی فرد (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) دکتر میرحیدر میرنقی زاده(مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری) دکتر افسانه مراد زاده رامی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) دکتر پریسا گنجی

Files

Steps to reproduce

• نام کامل و دقیق فارسی ژورنال: فصلنامه مطالعات نوین بانکی • نام انگليسي ژورنال: Quarterly Journal of Advanced Banking Studies • ترتیب انتشار: (ماهنامه- دوماهنامه- فصلنامه- یا ...): فصلنامه • شماره ISSN: 2645-5420 • نوع انتشار: (آنلاین- چاپی- آنلاین و چاپی): چاپی • زبان انتشار: فارسی و انگلیسی • سال شروع انتشار: 1397 • سال شروع انتشار میلادی: 2018 • نام صاحب امتیاز و سردبیر علمی: دکتر بهنام اسدی • محل انتشار: تهران(( TEHRAN )) • حوزه تحت پوشش: علوم بانکی، بانکداری اسلامی و اقتصاد جهت ارسال مقالات خود و چاپ در مجله، فایل word مقاله را به همراه شماره تماس به آدرس ایمیل فصلنامه به آدرسBanki1397@yahoo.com ارسال نمایند.

Institutions

Bank of Canada, Bank Mandiri, Bank Danamon, Law.com, Lawra Hospital

Categories

Law, Banking, Bankruptcy, Banking Efficiency, Bank Filtration, Ghetto

Licence