Oocyte mitochondrial ATP production determines in vitro bovine early embryo epigenetic programming

Published: 13 July 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/gy7t9pf6fs.1
Contributor:
Ben Meulders

Description

Manuscript under review.

Files

Institutions

Universiteit Antwerpen, Universiteit Antwerpen Faculteit Farmaceutische Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Categories

Oocyte, Mitochondrion, Embryo, Epigenetics

Funding

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

11F5821N

Licence