Data for: 3293931

Published: 30 November 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/hbfn7yty9z.1
Contributor:
Krzysztof Rospondek

Description

Streszczenie: Niniejsza praca jest poświęcona analizie zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie PKN Orlen w latach 2015-2017. W celu oceny sytuacji firmy użyto sprawozdań finansowych firmy oraz wykorzystano metody stosowane w rachunkowości. Dla określenia poziomu wartości przedsiębiorstwa zastało zinterpretowane z raportów finansowych firm oraz w sektorze jakim firma prowadzi działalność Summary: This work is devoted to the analysis of financial management at PKN Orlen in the years 2015-2017. In order to assess the company's situation, the company's financial statements were used and the methods used in accounting were used. To determine the level of company value, it was interpreted from the financial reports of companies and in the sector in which the company operates

Files

Categories

Economics

Licence