Mémek a koronavírus idején

Published: 11 January 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/jj992d7cvd.1
Contributors:
Orsolya Szoke,
Blanka Csörgő

Description

A kutatás során a koronavírus 2020-as első hulláma alatt megjelent népszerű mémeket elemeztük kvalitatív, deduktív tartalomelemzéssel. A feltöltött fájlokban megtalálható a magyar és az olasz minta, valamint az elemzési eredményeket tartalmazó táblázat is. Itt az elemzett mémeket téma, stresszor, érzelem, valamint humorstílus szempontjából kategorizáltuk.

Files