Mémek a koronavírus idején

Published: 11 January 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/jj992d7cvd.1
Contributors:
Orsolya Szoke,

Description

A kutatás során a koronavírus 2020-as első hulláma alatt megjelent népszerű mémeket elemeztük kvalitatív, deduktív tartalomelemzéssel. A feltöltött fájlokban megtalálható a magyar és az olasz minta, valamint az elemzési eredményeket tartalmazó táblázat is. Itt az elemzett mémeket téma, stresszor, érzelem, valamint humorstílus szempontjából kategorizáltuk.

Files

Categories

Content Analysis, Emotion, Coronavirus, Qualitative Method, Meme

Licence