PAH_Giderim_Tahmini_Ekler_BCG_GES

Published: 1 April 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/jsx8yv2b5d.1
Contributor:
burcu caglar gencosman

Description

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ'nde yayınlanan "Arıtma Çamurlarında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH’ların) Giderimlerinin Veri Madenciliği Yöntemleri İle Tahmini" başlıklı makalenin EKLER bölümüdür. Dört tablo içermektedir. Tablo EK-1: Sınıflandırma yöntemlerinin çok PAH’lı veri kümeleri için performans sonuçları Tablo EK-2: Sınıflandırma yöntemlerinin çok PAH’lı veri kümeleri için performans sonuçları (devam) Tablo EK-3: Sınıflandırma yöntemlerinin spesifik PAH’lı veri kümeleri için performans sonuçları Tablo EK-3: Sınıflandırma yöntemlerinin spesifik PAH’lı veri kümeleri için performans sonuçları (devam)

Files

Categories

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

Licence