Science centrum jako součást vzdělávacího systému v České republice

Published: 5 June 2024| Version 1 | DOI: 10.17632/kb5xghvptj.1
Contributor:
Roman Chvátal

Description

Dataset contains data from a questionnaire survey among teachers.

Files

Institutions

Univerzita Palackeho v Olomouci

Categories

Pedagogy

Licence