همایش علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی1398-موسسه قانون یار-دبیرعلمی و رئیس برگزاری همایش و سردبیر علمی: دکتربهنام اسدی

Published: 22 July 2021| Version 5 | DOI: 10.17632/kk9zmbkb3n.5
Contributors:
موسسه قانون یار -مرجع پذیرش و چاپ مقالات علمی, آقای دکتر بهنام اسدی, همایش علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی استان اصفهان

Description

همایش علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی سال1398 • مرجع برگزار کننده : بنیاد علمی قانون یار- دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری های شهرداری اصفهان • دبیرعلمی و رئیس برگزاری همایش-سردبیر علمی: دکتر بهنام اسدی • عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی: دکتر امین امیریان فارسانی- شهلا رضایی-علی اشرف باقری فرد-ناهید فرامرزی -زهرا اسدی • مسئول دبیرخانه کنفرانس: محسن فاضلی-علی سلیمانی • حوزه تحت پوشش: حوزه های تحت پوشش همایش و محورهای پذیرش مقالات پژوهشگران عبارتند از: (تمامی گرایش های رشته فقه، حقوق و علوم سیاسی) (حوزه های فقهی قضاوت و مطالعات قضایی) (علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی) (آموزش و پرورش و علوم رفتاری و جامعه شناسی)(برنامه ریزی و توسعه شهری) (حسابداری و تمامی رشته های مرتبط با گروه علوم انسانی ) • آدرس دبیرخانه مرکزی همایش: تهران، میدان انقلاب، خیابان منیری جاوید، بین خیابان لبافی نژاد و خیابان جمهوری، کوچه مینا، پلاک 29 طبقه سوم، دفتر مرکزی قانون یار، کدپستی: 1314973753 • دبیرخانه مرکزی همایش: 02166979519-02166979526 • واحد صدور مدرک و گواهی نامه: 02144441764-02144441784 • ایمیل فصلنامه جهت ارسال مقالات پژوهشگران و امور اداری همایش: Phdsara@yahoo.com • نام و شماره تماس رابطان جهت امور اداری و انعقاد قرارداد: شهلا رضایی 09196748625 - هما قبادی 09188368113 بنیاد علمی قانون یار به شماره مجوز 78864 مرجع تخصصی برگزاری همایش های علمی و نشریات پژوهشی با همکاری دانشگاه علمی کاربردی سازمان همیاری های شهرداری استان اصفهان در تاریخ 15 آذرماه 1398 رویداد علمی را تحت عنوان همایش علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی برگزار نمود. مسئول برگزاری این رویداد علمی و سردبیر علمی همایش جناب آقای دکتر بهنام اسدی می باشد ((دبیرخانه مرکزی قانون یار 02166979519))

Files

Steps to reproduce

بنیاد علمی قانون یار به شماره مجوز 78864 مرجع تخصصی برگزاری همایش های علمی و نشریات پژوهشی با همکاری دانشگاه علمی کاربردی سازمان همیاری های شهرداری استان اصفهان در تاریخ 15 آذرماه 1398 رویداد علمی را تحت عنوان همایش علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی برگزار نمود. مسئول برگزاری این رویداد علمی و سردبیر علمی همایش جناب آقای دکتر بهنام اسدی می باشد ((دبیرخانه مرکزی قانون یار 02166979519))

Institutions

Lawrence County, Law.com, Lawrence and Wishart, Iran Export, Iran Communication Industries

Categories

Law, Air Law, Lawrencium, Iran, Antitrust Law, Area of Law

Licence