Finnvikdalen 2020

Published: 1 July 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/kndrhs2hmp.1
Contributor:
Rolf Ole Jenssen

Description

Transect

Files

Institutions

UiT Norges arktiske universitet Institutt for fysikk og teknologi

Categories

Ground-Penetrating Radar, Drone (Aircraft)

Licence