Dynamiczny gwóźdź śródszpikowy z napędem hybrydowym do wydłużania kości długich

Published: 6 June 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/kz2khr7kzt.1
Contributors:
Piotr Kowalewski,
,
,
,
,

Description

Asymetria kończyn dolnych jest częstą przyczyną dysfunkcji ortopedycznych. Optymalną metodą rozwiązania problemów związanych z nierównościami kończyn jest ich operacyjne wydłużanie. Najmniej inwazyjną metodą wydłużania jest stosowanie dynamicznych gwoździ śródszpikowych. W pracy przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne nowego typu implantu pozwalającego na stosowanie tej metody leczenia. Firma Yuton opracowała i wprowadza na rynek dynamiczny gwóźdź śródszpikowy „OrthoNail” napędzany nowatorskim napędem hybrydowym. Koncepcja napędu polega na połączeniu zewnętrznego źródła energii magnetycznej z wewnętrzne skumulowaną energią mechaniczną [1]. Dynamiczny gwóźdź śródszpikowy dedykowany jest zarówno pacjentom z nierównościami kończyn spowodowanymi wadami wrodzonymi, rozwojowymi, deformacjami lub będącymi następstwem wypadków. Może być również stosowany w obszarze medycyny kosmetycznej. Przedstawiona w pracy konstrukcja implantu pozwala na jednorazowe wydłużanie do 80 mm kości piszczelowej lub udowej. Implant ze względu na swoją konstrukcję może być stosowany w leczeniu wszystkich pacjentów - bez względu na wiek i płeć. Zastosowanie napędu hybrydowego magneto-mechanicznego ogranicza również w znaczny sposób natężenie pola magnetycznego niezbędnego do realizacji ruchu wydłużania gwoździa. W pracy przedstawiono również koncepcje zewnętrznego układu wzbudzającego napęd magnetyczny. [1] Grygier D., Słowiński J., Kowalewski P.: Wydłużanie kości długich – metody i zastosowanie, Inżynier i Fizyk Medyczny, vol. 9, 6/2020, 458-460

Files

Institutions

Politechnika Wroclawska

Categories

Orthopedics, Nail, Implant

Licence