Negative Scheidungsvoraussetzungen im polnischen Recht

Published: 29 November 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/mpgsh83xnx.1
Contributor:
Piotr Sobański

Description

Publikacja Piotra Sobańskiego "Negative Scheidungsvoraussetzungen im polnischen Recht" (pl. "Negatywne przesłanki rozwodu w polskim prawie") dotyczy analizy i opisu przesłanek, które mogą uniemożliwić rozwód w polskim systemie prawnym. Autor, badający polskie prawo małżeńskie, w publikacji omawia negatywne czynniki, które mogą mieć wpływ na możliwość uzyskania rozwodu. Temat ten jest istotny, ponieważ polskie prawo małżeńskie określa pewne warunki, które muszą być spełnione, aby małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód. Publikacja analizuje te warunki, wyjaśniając, jakie są ich konsekwencje i jak mogą wpływać na procedurę rozwodową. Jest to ważne źródło informacji dla prawników i osób zainteresowanych tematem rozwodów w Polsce.

Files

Categories

Civil Law, Divorce

Licence