In vivo and in vitro studies of efficient mephedrone adsorption over zirconium-based metal-organic frameworks corroborated by DFT+D modeling

Published: 22 August 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/mrh2y6ztwp.1
Contributors:
Przemysław Jodłowski, Klaudia Dymek, Grzegorz Kurowski, Kornelia Hyjek, Anna Boguszewska-Czubara, Barbara Budzyńska, Anna Pajdak, Łukasz Kuterasiński, Witold Piskorz, Piotr Jeleń, Maciej Sitarz

Description

The deposit contains data for the paper "In vivo and in vitro studies of efficient mephedrone adsorption over zirconium-based metal-organic frameworks corroborated by DFT+D modeling" including BET, DFT, FTIR, drug release, recycle experiments, NMR, XRD, SEM and in vivo experiments.

Files

Institutions

Politechnika Krakowska im Tadeusza Kosciuszki, Instytut Mechaniki Gorotworu PAN, Polska Akademia Nauk Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Akademia Gorniczo-Hutnicza imienia Stanislawa Staszica w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie

Categories

Chemical Engineering

Funding

Narodowe Centrum Nauki

UMO-2021/43/B/NZ7/00827

Licence