Doskonalenie kompetencji badawczych i cyfrowych studentów KN INNOWACJA w reakcji na pandemię COVID w ramach programu “Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (SKN/SN/496381/2021)

Published: 12 August 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/nhjc8hj4tn.1
Contributor:
Monika Baryła-Matejczuk

Description

W projekcie ,,Doskonalenie kompetencji badawczych i cyfrowych studentów KN INNOWACJA w reakcji na pandemię COVID-19 badaniami objęto 200 studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na różnych kierunkach. Z analizy przeprowadzonych ankiet wynika, że ponad połowa przebadanych osób studiowała w trybie stacjonarnym na kierunku psychologia. Około jedna czwarta przebadanych chorowała na COVID-19, co było potwierdzone testem. Zagrożenie koronawirusem spowodowało, że co czwarty badany często odczuwał silne emocje i stres. W trakcie lockdownu w 2020/2021 roku ponad trzy czwarte przebadanych studentów WSEI studiowało zdalnie.

Files

Institutions

Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Categories

Student, COVID-19

Licence