Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem wielofunkcyjnego systemu oświetleniowego "LED Greenie Senses"

Published: 4 April 2024| Version 1 | DOI: 10.17632/nvkyw2gdpp.1
Contributor:
Piotr Abramowicz

Description

RAPORT KOŃCOWY Z WYKONANYCH BADAŃ z dnia 30.06.2021 r Raport powstały w wyniku zakończenia prac badawczych w związku z realizacją projektu numer RPMA.01.02.00-14-a171/18, pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem wielofunkcyjnego systemu oświetleniowego „LED Greenie Senses”, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Część I: Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe Dnia 30.06.2021 zakończyły się prace badawcze w wyniku których opracowany został prototyp przedprodukcyjny, innowacyjnej lampy LED. Prace badawcze rozpoczęły się w 01.02.2019 i trwały do 30.06.2021 r. Prace badawcze prowadzone w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzone były przez zespół pracowników badawczych Greenie Polska Sp. z o.o. Sp. k. Natomiast prace badawcze dotyczące analizy porównawczej oświetlenia sztucznego z diod LED do oświetlenia zbadanego dla poszczególnych funkcji lampy LED zostały wykonane przez zespół pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektrycznego, Zakładu Techniki Świetlnej. Realizacja badań przemysłowych: Badania przemysłowe w projekcie podzielone były na 7 zadań/ etapów: Przeprowadzenie badań fal elektromagnetycznych (fal widzialnych – świetlnych, promieniowania podczerwonego oraz ultrafioletowego), które będą spełniać założenia funkcyjne takie jak: przyspieszona regeneracja naskórka, poprawianie samopoczucia (program antydepresyjny) oraz pozytywny wpływ na emocje. Badania będą przeprowadzone z wykorzystaniem diod LED jako emitentów odpowiednich fal elektromagnetycznych (UV-A) i światła widzialnego (funkcja lampy antydepresyjnej). Analiza porównawcza skuteczności oddziaływania na człowieka określonego wcześniej oświetlenia z diod LED, a oświetlenia badanego dla potwierdzenia skuteczności poszczególnych trybów takich jak m.in.: regeneracyjny, leczniczy, relaksacyjny, antydepresyjny, pobudzający. Badanie fal dalekiej podczerwieni pod kątem działania prozdrowotnego. Pomiary temperatury i mocy niskotemperaturowego promiennika podczerwieni. Potwierdzenie, że połączenie w odpowiednich proporcjach: promieniowania UV-VIS oraz dalekiej podczerwieni IR (promieniowania termicznego) przekłada się na funkcję: leczniczą, regeneracyjną, relaksacyjną i antydepresyjną. – Dowiedzenie prawidłowej pracy włókien węglowych w formie maty grzewczej przekładających się na przyszłe funkcje systemu oświetleniowego.

Files

Institutions

Politechnika Warszawska

Categories

Light-Emitting Diode, LED Lamp

Licence