Data for: Influencing parameters of direct homogenization intercalation of kaolinite with urea, dimethyl sulfoxide, formamide, and N-methylformamide

Published: 6 September 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/p8k8774ksj.1
Contributor:
Éva Makó

Description

Influencing parameters of direct homogenization intercalation of kaolinite with urea, dimethyl sulfoxide, formamide, and N-methylformamide

Files

Categories

Clay-Organics

Licence