Surowe dane z badań przemysłowych nad opracowaniem ognioodpornego kleju do drewna i materiałów drewnopochodnych z wykorzystaniem wermikulitu ekspandującego

Published: 28 May 2024| Version 1 | DOI: 10.17632/pp9wzvrrtf.1
Contributor:
Piotr Czekaj

Description

Zbiór zawiera surowe dane zgromadzone podczas badań przemysłowych projektu, którego celem było opracowanie receptury i technologii produkcji mieszanki klejącej do materiałów drewnianych oraz drewnopochodnych, tworzącej spoinę o właściwościach znacznie utrudniających rozprzestrzenianie się pożaru, która nie zawiera w swoim składzie żadnych niebezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego składników, ani w trakcie użytkowania, ani w trakcie zagrożenia pożarowego. Badania przemysłowe polegały stworzeniu nowej receptury oraz na sprawdzeniu właściwości produktu przy różnym stężeniu aktywnego wypełniacza. W trakcie prac okazało się, że stworzenie mieszanki umożliwiającej klejenie elementów drewnianych i drewnopochodnych, jednocześnie nadającej tym elementom właściwości ognioodporne, nie jest możliwe. Zbiór danych zawiera zestawienia surowych wyników prób oraz parametrów otrzymanych mieszanin, a także wyniki badań starzeniowych próbek. Ostatecznie wytypowano dwie receptury, których wyniki badań były najbardziej obiecujące.

Files

Categories

Engineering, Chemistry

Funding

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – ROR: https://ror.org/05pwfyy15 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR.01.01.01 – POIR.01.01.01-00-0261/15

Licence