Badanie sprawozdań baza danych (Super Memo 15)

Published: 11-11-2019| Version 1 | DOI: 10.17632/pr44zn3tc6.1
Contributor:
Piotr Staszkiewicz

Description

Badanie sprawozdań finansowych kurs podstawowy baza danych pod Super Memo (v.15 - freware). Proszę rozpakować plik zip w folderze Systems w katalogu Super Memo. Baza na podstawie wykładów oraz publikacji Staszkiewicz, Piotr. 2015. Audit. An Introduciton to International Standards on Auditing. Warsaw: SGH-Oficyna Wydawnicza.

Files