Договор Славутич

Published: 10 May 2024| Version 2 | DOI: 10.17632/r92snj2xrm.2
Contributor:
Баланс Центр

Description

Замовник – Дочірнє підприємство "САНАТОРІЙ "СЛАВУТИЧ" ІМЕНІ Б.В. ПАШКОВСЬКОГО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" в особі головного лікаря Пашковського Ігоря Борисовича, що діє на підставі Статуту, далі «Виконавець», з однієї сторони та Генпідрядник – ТОВ «Баланс Центр», в особі Директора Семенюк Вікторія Ігорівна, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони, при подальшому спільному найменуванні - Сторони, керуючись вимогами чинного законодавства, уклали цей Договір (далі – Договір) про наступне: Генпідрядник приймає на себе обов’язок влаштування артезіанської свердловини глибиною до 42 метрів, а Замовник відповідно зобов’язується сплатити виконані роботи.

Files

Categories

Document Type

Licence