Profile Permohonan dan Agihan Zakat April 2021

Published: 2 May 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/rmp9tt27np.1
Contributor:
azlan abdul aziz

Description

Profile permohonan zakat sara diri Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perlis April 2021

Files

Institutions

Universiti Teknologi MARA - Kampus Perlis

Categories

Islam, COVID-19

Licence