Vývoj aplikácie na budovanie návykov doplnený protokolom rozmýšľania nahlas

Published: 27 May 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/rw99drbtmd.1
Contributor:
Artem Tkachov

Description

Vývoj aplikácie na budovanie návykov doplnený protokolom rozmýšľania nahlas

Files

Institutions

Technicka univerzita v Kosiciach

Categories

Writing Thesis in English

Licence