Overview van databases in drug utilization research

Published: 31 May 2022| Version 2 | DOI: 10.17632/snmnz4tcyz.2
Contributor:
Jente Michielsen

Description

In deze excel is er niet-limitatieve overview gegeven van databases die gebruikt kunnen worden in drug utilization research.

Files

Institutions

Universiteit Antwerpen

Categories

Drug Utilization

Licence