Cunoașterea Științifică

Published: 8 September 2023| Version 6 | DOI: 10.17632/tk7f9bkkyr.6
Contributor:
Nicolae Sfetcu

Description

Revista Cunoașterea Științifică este o publicație trimestrială de informare, studii și comunicări, cu scopul de a contribui fundamental la înțelegerea conceptelor științifice și filosofice și a aplicațiilor practice ale acestor concepte. Revista intenționează să ajute la înțelegerea naturii globale a provocărilor științificie și filosofice. Revista Cunoașterea Științifică aspiră să promoveze un dialog între diverse perspective și experiențe, bazat pe cercetări originale asupra practicii și studiului științei și filofofiei la nivel național, european și global. Revista Cunoașterea Științifică permite cercetătorilor și practicienilor, atât din sectorul public cât și din cel privat, să-și împărtășească cunoștințele, ideile și abordarea cu privire la studiile de știință și filosofie. Printr-o selecție riguroasă a articolelor, revista Cunoașterea Științifică aderă la misiunea sa axată pe oferirea de șanse egale cadrelor universitare și practicienilor din domeniile specifice să discute și să provoace idei consacrate și emergente, să abordeze lacunele existente în cunoaștere prin promovarea noilor cunoștințe, și să modeleze evoluția cunoașterii dincolo de comunitățile tradiționale de cercetare. Revista Cunoașterea Științifică oferă un mediu proprice pentru publicarea cercetărilor științifice și a realizărilor tehnologice realizate de comunitatea internațională. Revista Cunoașterea Științifică include lucrări prin care intenționează să contribuie la înțelegerea naturii și societății. Abordările variate ale problemelor vor fi binevenite. Articolele teoretice și de revizuire vor fi luate în considerare, dar se va acorda preferință cercetării originale. Accentul revistei este pe progresele cercetării privind metodologiile noi și inovatoare în rezolvarea problemelor științifice și filosofice. Revista va funcționa ca un catalizator în diseminarea cercetării originale și inovatoare și a realizărilor comunităților științifice și filosofice. Intenția revistei este să servească drept o resursă importantă pentru cercetătorii care doresc să studieze evoluțiile și evenimentele anterioare și evaluarea analitică a viitoarelor evenimente din domeniile științei și filosofiei.

Files

Categories

Philosophy, Science, Knowledge

Licence