Miniatura_6_dataset

Published: 13 December 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/twgbbcb6pj.1
Contributor:
Janusz Telega

Description

The results of the Polish National Science Centre Miniatura-6 project 'Zaleznosc struktury oderwania wywolanego fala uderzeniowa od geometrii kanalu' (Pol.), 'Shock induced separation structure dependence on nozzle geometry'.

Files

Institutions

Polska Akademia Nauk Instytut Maszyn Przeplywowych im Roberta Szewalskiego

Categories

Aerospace Engineering, Mechanical Engineering

Funding

Polish National Science Centre

2022/06/X/ST8/01755

Licence