Analiza użyteczności modułów sztucznej inteligencji w systemie BalticLSC

Published: 6 June 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/v6wsvcr7zy.1
Contributor:
Michał Pawlikowski

Description

Zasób zawiera repozytorium plików dla pracy magisterskiej o tytule "Analiza użyteczności modułów sztucznej inteligencji w systemie BalticLSC".

Files

Categories

Artificial Intelligence Applications

Licence